شما اینجا هستید : خانه ¬ پروفایل
طراح پارچه

پروفایل

افسانه مديراماني هنرهای صناعی ایران و بافندگي را در دانشگاه هنرهای زیبا در در دانشگاه پرديس شهر اصفهان آموخت  او بیشتر از سی سال سال تجربه و سابقه کار حرفه اي در زمینه بافت و طراحی پارچه  دارد. بافته های منحصر به فرد افسانه، تضاد در انتخاب الياف، بافت، رنگ و تکنيک را ارائه مي کند. هنر او مفهومي است .طرح و نقش و اجرا همگي بر عهده خود اوست.

سير طولانى بافتن از آغاز تا پایان، همراه با زندگی بافنده پيش مي رود.زمانی که درعین سکون با حرکت و صداى پي در پى می بافم ، انگار زمانِ حال خود را به گذشته ایی دور پیوند می زنم . بافتن را جدای از اینکه متعلق به کدام جغرافيا هستم بمانند بلیطی طلایی برای رفتن به سفرى جادويى مى دانم. سفر به جایی ناشناخته، سفرى بداهه، حرکت از نقش به سوی بی نقشی و تارنما شدن و در ادامه دوباره به نقش و رنگ رسیدن.