شما اینجا هستید : گالری تصاویر
طراح پارچه

کارها

textile weaving
طراحی فرش
textile weaving
طراحی و پارچه بافی
textile weaving
2014-1393 /دریافت مهر اصالت /the World Craft Concil Award of Eecellence
textile weaving
"جاده ابریشم"، برنامه مشترک با خانم ندا رضوی پور1391
textile weaving
Iran National Handicraft Seal,2014 /دریافت نشان ملی1393
textile weaving
همکاری مشترک با آقای رکنی حائری زاده/ 1390
textile weaving
گالری اعتماد/نمایشگاه طلای ابی/اریبهشت 95
textile weaving
مجموعه لوچیانو بنتون
textile weaving
مجموعه لوچیانو بنتون
textile weaving
گالری خاک همکاری با خانم بیتا فیاضی-2018
textile weaving
نمایشگاه ملی هنرهای سنتی
textile weaving
"روی لبه"/گالری دستان-اتاق برق
textile weaving
گالری اریبهشت -"او" گالری
textile weaving
اندک جایی برای زیستن/1398/گالری
textile weaving
طبیعت هرچیز
textile weaving
شهری برای همه/1400/گالری "او"/نمایش فردی